MŠ Liteň
Mateřská školaLiteň

Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

 

 

Poznáváme svět

 

 

 

 

Mateřská škola Liteň,

V Zámeckém parku 178, 267 27 Liteň

 

 

OBSAH

 1. Identifikační údaje
 2. Charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky

3.2 Životospráva

3.3 Psychohygienické podmínky a klima školy

3.4 Organizace

3.5 Řízení mateřské školy

3.6 Personální a pedagogické zajištění

3.7 Spoluúčast rodičů

3.8 Podmínky pro vzdělávání děti se specifickými vzdělávacími potřebami

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

3.11  Podmínky distančního vzdělávání

3.12  Podmínky vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 1. Organizace vzdělávání
 2. Charakteristika vzdělávacího programu
 3. Vzdělávací obsah
 4. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

 

 

 1. Identifikační údaje školy

 

Název školy: Mateřská škola Liteň

 

IČO: 47 55 81 81

 

Adresa: V Zámeckém parku 178, 267 27 Liteň

 

Kontakty: 311 684 234

 

Mobil: 731 407 566

 

e-mail ředitelna: ms.liten@seznam.cz

 

e-mail třídy: info.ms-liten@seznam.cz

 

web: ms-liten.cz

 

facebook: MŠ Liteň

 

datová schránka:  huxqxaq

 

statutární zástupce: Aneta Pertlová

 

zřizovatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň

 

 

 Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s požadavky na předškolní vzdělávání vyplývající z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č.j. 14 132/ 01 22.  Text byl upraven v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a Rámcovým vzdělávacím programem pro PV čj. 32 405/ 2004-22.

 1. Charakteristika školy

Mateřská škola v Litni má dlouholetou historii. Počátky vzniku mateřské školy sahají do roku 1946, kdy Zemská školní rada v Praze povolila zřízení mateřské školy. Správou byla přičleněna k tehdejší obecné škole, kde v době zřízení byla MŠ prozatímně umístěna v jedné z učeben. Během svého působení byla několikrát přemístěna do náhradních prostor, které ne vždy byly pro děti vyhovující (v deputátním domě velkostatku, na faře, na zámku, opět v budově obecné školy). Na podzim r. 1961 byla zahájena stavba nové mateřské školy v „akci Z“, v pěkném prostředí zámeckého parku. Dokončena byla v říjnu 1967 jako jednotřídní mateřská škola a jeslové oddělení.

 

Od 1.1.1995 je mateřská škola právním subjektem a v této době prošla budova výraznými stavebními úpravami (výměna oken, dveří, rozšíření tříd, plynofikace v budově, vybavení školní zahrady novými průlezkami, pískovišti, domečky)

Během července a srpna r. 2006 byla dokončena nová střecha, která se však po roce zřítila a musela být postavena znovu. Během školního roku 2007/08 začaly práce na projektu půdní vestavby. Hlavní práce však začaly až v červnu a v prázdninových měsících. V červnu byl zbourán strop ve stávající ředitelně a na tomto místě bylo vybudováno schodiště do patra. V půdních prostorách vznikla ložnice dětí, umývárna s toaletami a sprchovým koutem, ředitelna, místnost pro učitelky a úklidová komora. Zbývající část půdy na své úpravy teprve čeká. Od 1.9.2008 byly nové prostory půdní vestavby zprovozněny. Bohužel tyto prostory nejsou vhodné na vybudování dalších tříd, aby se mohla navýšit kapacita.

V roce 2011 prošlo rekonstrukcí sociální zařízení 1.třídy a o prázdninách roku 2012 musela být z bezpečnostních důvodů rekonstruována i umývárna u 2. třídy.

O prázdninách školního roku 2013/14 byla provedena velká rekonstrukce odpadů k záchodkům u 2. třídy, přebudovány byly i záchodky včetně obkladů a dlažby, dlažba byla položena nová v šatně i v chodbě a předsíňce. O prázdninách byl také položen nový chodník od rohu budovy ke křížení cest. Odtud až ke vrátkům byl povrch chodníku alespoň přeložením vyrovnán za brigádní pomoci rodičů. Chodník je po setmění osvětlen pouličními lampami, aby i v podzimních a zimních měsících byl přístup do školy bezpečný.

 Během prázdnin v roce 2015 byla nově zrenovována podlaha v patře. Též byly vyměněny rolety za termo izolační žaluzie na střešních oknech, zvláště v letních měsících, je díky nim v ložnici dětí velmi příjemné klima na odpočinek. V roce 2016 a 2017 byly postupně ve 2. a 1.třídě zrenovovány interiérové dveře a zárubně. Do budoucna máme v plánu, dle finančních možností zřizovatele, dokončit úpravy zbývající části půdy.

 

Původně se jednalo o přízemní budovu s plochou střechou, dnešní budova má střechu sedlovou. Mateřskou školu obklopuje krásná rozlehlá zahrada, která bohužel není majetkem Městyse Liteň. Celý areál je umístěn na okraji obce, s dobrou dopravní dostupností. Budova MŠ je umístěna téměř doprostřed rozlehlé zahrady, která je v mírném svahu a částečně osázena ovocnými a okrasnými stromy. V dolní části je i tenisový kurt, který je drátěnkou oddělen a s vlastní samosprávou. V letech 1994 a 2001 bylo vybudováno nové dřevěné zahradní vybavení pro děti. Prostory zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. V neposlední řadě slouží zahrada k aktivnímu pozorování přírody během ročních období. V současné době již některé dřevěné zahradní vybavení postupně dosluhuje, a proto se musely některé herní prvky již odstranit. Místo nich, v roce 2017, byla zakoupena nová herní sestava z akátu. Bývalý dřevník, tzv. kůlna byla zbourána a na ukládání zahradních hraček byla postavena plechová garáž. Uložení hraček je bezpečně odděleno od zahradních nástrojů, děti si mohou hračky vyzvedávat samy. Učitelka kontroluje ukládání. Část zahrady při levém plotu za cestou je porostlá křovinami, tato část je málo udržovaná. Důvodem je problémové soužití se sousedními obyvateli, kteří občas tento pozemek znečišťují. Dbáme tedy zvýšené opatrnosti, děti tuto část zahrady nenavštěvují. Ze severní části zahrady je přístup do hospodářské části MŠ – školní kuchyň (zásobování) a vchod do 2. třídy MŠ. V odlehlé části zahrady jsou sušáky na prádlo a bývalý septik. Taktéž tato část zahrady není určena ke hrám dětí – poučení o bezpečnosti a zákaz vstupu. Příjezdová cesta k budově je pouze pro zásobování a zaměstnance školy. Rodiče mohou parkovat nad zahradou u zdravotního střediska. Vjezd do areálu školy není pro rodiče povolen, z důvodu bezpečnosti dětí. Polovina budovy je podsklepena – zde se nachází prádelna, sušárna, sklad výtvarného a pracovního materiálu. V protilehlé části je šatna kuchařky, sklad brambor a zeleniny. Na severní stranu budovy je situována kuchyň, kterou jsme během let postupně vybavovali novým zařízením – myčka nádobí, nový elektrický sporák s digestoří, výměna nerez dvojdřezu, umyvadla a bezdotykové baterie, do skladu novou mrazničku. Do oken byly zabudované nové sítě (bezpečné větrání). Promyslely jsme uspořádání odstavných pracovních ploch, instalování výlevky, zbývá provést celkovou výměnu keramických obkladů. Výhledově je v plánu stavba nové mateřské školy pro 100 dětí, v areálu bývalého učiliště.

Cílem naší školy je vytvářet pro děti pěkné estetické prostředí, ve kterém se budou dobře cítit a s naší pomocí se budou rozvíjet ve zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

 

 1. Podmínky vzdělávání

 

3.1 Věcné podmínky

Mateřská škola je 2 třídní pro celkem 50 dětí, třídy jsou heterogenní. Každá třída má samostatný vchod, šatnu, hernu, sociální zařízení. Budova je situována na jih, třídy určené pro děti jsou dostatečně prosluněné, pro regulaci slunečního svitu lze použít zabudované žaluzie.

Ve třídách jsme nábytek a hrací koutky uspořádali tak, aby děti měly potřebné soukromí, ale přesto měla učitelka o dětech přehled. Stavebnice, hračky, knížky a výtvarný materiál je přehledně uspořádán, pro děti dostupný, aby si jej mohly samy brát a samy i ukládat. Škola je vybavena na zvyšování fyzické kondice množstvím tělovýchovného nářadí a pomůcek (např. ribstole, stoupací věž, balanční hračky a skákací míče, set na košíkovou, lyže na vnitřní použití, set na překážkovou dráhu, atd.). Veškeré zařízení a hračky jsou pro děti bezpečné a zdravotně nezávadné.

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí MŠ, dětské práce jsou přístupné rodičům v šatnách a chodbách.

Každá třída má svoji samostatnou šatnu, oděv dětí je odkládán na police a do textilních tašek, obuv do botníků. Zařízení šaten bylo během posledních dvou let rekonstruováno a nedostatkem zůstává stísněný prostor šatny 1.třídy.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů- čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, světlo a stín, alergeny..

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • dovybavení hračkami a pomůckami pro 2-3 leté děti
 • ve spolupráci se zřizovatelem zajistit rozšíření MŠ a zvýšení kapacity

 

3.2. Životospráva

Stravování dětí v naší MŠ je zajišťováno stravovací firmou Primirest. 

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Svačiny nadále připravuje paní kuchařka z dodaných surovi. Abychom mohli vyhovět individuálním potřebám jednotlivých dětí, dle potřeby lze obměnit pečivo za suché či máslem mazané. Snažíme se, aby všechny děti alespoň ochutnaly různé druhy pomazánek, proto se paní kuchařka snaží děti motivovat různým zdobením svačin.

Paní kuchařka úzce spolupracuje s personálem stravovací firmy.

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • stále vylepšovat podmínky školního stravování
 • zachovat dobrou úroveň komunikace se stravovací firmou

 

    3.3. Psychohygienické podmínky a klima školy

     V naší MŠ je zajištěn pravidelný denní řád, který je také flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci či potřebám dětí.

     Rodiče mají možnosti přivádět své dítě do MŠ podle svých potřeb, v souladu se školním řádem, se kterým byli všichni seznámeni. Pokud je potřeba včasnějšího příchodu, jsou na tuto skutečnost rodiče vždy upozorněni na nástěnkách školy a v soukromé facebookové skupině školy. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku – vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz pod 10°C, náledí, silný vítr, inverze,..)

     Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí. Malé děti odpočívají v ložnici v patře, aby měli dostatek klidu na spánek. Předškoláci odpočívají ve své třídě zhruba 30 minut při poslechu pohádky či relaxační hudby. Ti, co nepotřebují delší čas na regeneraci se ve zbývajícím čase mohou zapojit do doplňkových programů, či si zvolit jinou klidovou činnost.

     Nově příchozím dětem je přizpůsoben adaptační proces. Jeho délka je závislá na vyspělosti dítěte či požadavcích rodičů.

     Všichni zaměstnanci školy svým přístupem dětem vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně.

     Všechny děti v naší MŠ mají stejná práva, stejné možnosti ale i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňování či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována, ale do určitých mezí vyplývajících z řádu norem chování a pravidel, které jsou v obou třídách se spoluúčastí dětí stanoveny. Pro vytváření společných pravidel využíváme různých symbolů či piktogramů. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů

    3.4. Organizace

Organizační zajištění chodu naší mateřské školy umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby, veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Nejsou překračovány stanovené počty dětí na třídách, spojování tříd je maximálně omezeno.

Denní program zahrnuje:
a/ základní péči – příjem a propouštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek, odpočinek dětí.                                                                                                                                           * Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí – učitelky se stávají náhradními maminkami a děti u nich nacházejí teplou náruč a porozumění.

b/ herní činnosti a pohybové aktivity – spontánní, v interiéru, při pobytu venku                       * Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity s prvky dětské Jógy.                                                                                                                    * Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu.

c/ činnosti programově řízené – společně, v menších skupinkách, individuálně                         * Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním potřebám a možnostem dětí. Jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky pro realizaci, učitelky si připravují a vyrábějí pomůcky. Inspiraci pro práci s dětmi čerpají formou sdílených zkušeností z internetu, školení a vlastních nápadů. Nabídka činností je proto stále pestrá a přizpůsobena aktuálnímu dění v MŠ.                                                                                                                                             

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • větší nabídku činností podporující vlastní aktivitu a experimentování dětí
 • zapojit děti do organizace činností, v případě příznivého počasí prodlužovat pobyt venku.

 

     3.5. Řízení mateřské školy

 Ředitelka absolvovala ve školním roce 2016/2017 kvalifikační studium pro výkon své funkce. Ředitelka vyhodnocuje a kontroluje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí dílčí úspěchy a usiluje o pozitivní motivaci ke kvalitě vykovávané práce. Pro pedagogické pracovníky jsou zařazovány pravidelné krátké pedagogické či operativní porady, pro provozní zaměstnance dle potřeb školy. Na spolupráci s rodiči se podílejí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou podle naplánovaných akcí.

Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.  Ředitelka podporuje týmovou práci.

 Ředitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, jsou smysluplné a užitečné. Výsledky jsou zpracovány a závěry slouží pro další práci.

MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se ZŠ. Ředitelka informuje zastupitelstvo a starostu o záměrech školy, zve zastupitele do MŠ, aby měli možnost posoudit účelovost vynaložených finančních prostředků a předkládá požadavky na další období.

Informační systém uvnitř MŠ je zajištěn nástěnkami, výtvarnými a pracovními výrobky, schůzkami s rodiči, vystoupením dětí.

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • částečně zapojit všechny zaměstnance do organizace školy, spolupodílet se na řízení a organizaci školy
 • delegovat více kompetencí na všechny zaměstnance, podpořit sebedůvěru, profesní růst

 

     3.6. Personální a pedagogické zajištění

V naší MŠ pracují 4 pedagogické pracovnice na celý úvazek (ředitelka a 3 učitelky) a jedna asistentka pedagoga na částečný/plný úvazek. Ředitelka má u dětí zkrácený úvazek. Vzhledem k omezeným možnostem dalšího personálního zajištění, není v naší MŠ možné překrývání učitelek na obou třídách (novela Školského zákona k 1.9.2017). Všechny učitelky splňují požadovanou kvalifikaci. Všechny učitelky se stále sebevzdělávají v maximální míře, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Jejich vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené nejen podle jejich zájmu, ale i potřeb školy. Specializace jednotlivých pedag. pracovnic je využita ve prospěch doplňkových programů.

Služby učitelek se u dětí střídají v pravidelných intervalech (ranní – odpolední).

V 1.třídě je přímá výchovná práce učitelek nastavena tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s mladšími dětmi.

Ředitelka podporuje iniciativy pedagogů, které souvisejí se zkvalitněním pedag. procesu a které se opírají o pedag. zásady, snaží se reagovat na požadavky a vývoj současné společnosti.

Ve školní výdejně pracuje kuchařka, která zastává také funkci pokladní.

Dalším správním zaměstnancem je školnice – domovnice.

Účetnictví zpracovává externí účetní.

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • dále se sebevzdělávat a obohacovat tak výchovný proces
 • zjistit možnosti získání personální podpory
 • v případě přijímání dětí mladších 3let zajistit chůvu z programu OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání)

       

 3.7. Spoluúčast rodičů

  Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinnou. Již při podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost nahlédnout do prostor MŠ. Maminky na rodičovské dovolené mohou využívat školní zahradu a pomalu adaptovat děti na nové prostředí.               

Úzká spolupráce je navázána v době adaptačního období a naší společnou cestu zahajujeme vždy před zahájením školního roku informativní schůzkou. Každoročně připravujeme pro rodiče společné vyrábění. Dlouhou tradici má i Vánoční besídka. Pokroky a šikovnost dětí mohou rodiče sledovat na výstavkách výtvarných prací v prostorách šaten a tříd.

Rodiče se formou dotazníkových šetření spolupodílejí na analýze školy a spolupracují tedy i při zkvalitňování ŠVP. Prostorem pro bližší kontakt je pomoc rodičů s drobnými opravami hracího vybavení a zapojení rodičů do výuky (např. formou besed, kde mohou dětem představit své povolání).

Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte a o jeho pokrocích. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně, nezasahují do života a soukromí rodiny.

Informační systém uvnitř MŠ jsme se snažily pokrýt všemi dostupnými informačními kanály. Je zajištěn nástěnkami, webovými stránkami, chráněnými facebookovými stránkami, chráněným fotoalbem a v neposlední řadě i e-mailem, který slouží k omlouvání, informování o důležitém dění v MŠ a dotazům rodičů. Na prvním místě stále zůstává osobní komunikace. Nedílnou součástí jsou i informační schůzky pro rodiče, kde jsou začátkem školního roku seznámeni s chodem MŠ a s legislativními změnami.

Rodičům jsou nabízeny, ve spolupráci s MAP ORP Beroun, vzdělávací aktivity v oblasti výchovy dítěte, psychického vývoje dítěte, Alternativní směry ve vzdělávání, Psychosomatika pro rodiče apod. Ve spolupráci se ZŠ F.J. Řezáče jsou před zápisem do ZŠ organizovány informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • nabízet vzdělávací aktivity pro rodiče, debaty s odborníky v prostorách MŠ
 • oslovovat rodiče a příbuzné dětí k předčítání v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“

 

      3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v §16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola (dále MŠ).

V naší mateřské škole se jedná o integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou začlenění dítěte mezi ostatní zdravé děti. Pro děti se SVP jsou vytvářeny materiální podmínky s ohledem na specifika konkrétního dítěte (zajištění kompenzačních pomůcek, didaktických pomůcek, materiálního vybavení a dalšího pedagogického zajištění …). Vzhledem k charakteru budovy (u hlavního vchodu a do patra je schodiště) lze jen obtížně přijímat děti s těžkou tělesnou vadou. Jsou zcela respektovány individuální potřeby dítěte se SVP (uzpůsobení jídelníčku, flexibilní denní řád, potřeba aktivit, odpočinku…). Učitelky vedou ostatní děti k tomu, že všechny děti mají rovné postavení, že je třeba navzájem si pomáhat a že i s ohledem na konkrétní postižení jsou si všichni rovni. Organizace dne a plánování činností jde v souladu s mírou postižení a individuálních potřeb dítěte. Mateřská škola spolupracuje s rodiči dítěte – zprostředkovává kontakty s poradenským zařízením, učitelky pravidelně komunikují s rodiči o vývoji a pokrocích dítěte. Pro děti se SVP je zajištěn asistent pedagoga nebo osobní asistent, vždy ve spolupráci s PPP či SPC. V případě potřeby jsou učitelky připraveny vzdělávat se v dané oblasti formou DVPP.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 5 stupňů. Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje MŠ i bez doporučení školského poradenského zařízení (dále ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (dále PLPP). Podpůrná opatření 2. -5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví příloha č.1 vyhlášky č. 27/2016.

Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má pedagog na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami pedagog zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitelka úzce s rodiči a dalšími odborníky, využívá služby ŠPZ.

Naše MŠ je vybavena množstvím didaktických pomůcek na podporu rozvoje dovedností a schopností dětí se spec. vzd. potřebami.

 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 1.STUPNĚ

 Má-li dítě obtíže při vzdělávání, MŠ zpracuje PLPP, který zahrnuje i popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte a podpůrná opatření 1. stupně, PLPP bude vyhodnocen nejpozději po 3 měsících. Podkladem pro zpracování PLPP je ŠVP.

       Po konzultaci s ředitelkou MŠ zpracovává učitelka PLPP= opatření MŠ, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při činnostech vyplývá, že má drobné problémy, např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, rozvojem vnímání řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce.

Učitelka střídá činnosti a respektuje tempo dítěte, formuluje pozorované výukové obtíže a hledá možné intervence v oblasti forem a metod výuky a používání pomůcek.

      Hodnocení PLPP provádí učitelka průběžně a po 3 měsících konzultuje vyhodnocení s ředitelkou MŠ. Pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím PLPP nebyla dostačující, požádá učitelka po konzultaci s ředitelkou MŠ zákonného zástupce dítěte, aby navštívil ŠPZ   (pedagogicko – psychologickou poradnu nebo speciálně–pedagogické centrum), které může následně doporučit podpůrné opatření vyšších stupňů

Nebude-li poskytování podpůrných opatření 1. stupně postačující, doporučí MŠ vyšetření dítěte ve ŠPZ. Zprávu z vyšetření obdrží zákonní zástupci dítěte, MŠ dostane doporučení a na jeho základě sestaví individuální vzdělávací plán (dále IVP), který obsahuje i podpůrná opatření 2.-5. stupně (dle doporučení ŠPZ). Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, ŠPZ vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření.

 

        PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 2. – 5. STUPNĚ

Od 2.stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č.27/2016 Sb..

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 2. stupně je podkladem pro zpracování IVP doporučení ŠPZ. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad se vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 

Pokud zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštíví ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti obtíže při vzdělávání (protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže), může se MŠ obrátit na zástupce veřejné moci (OSPCD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost.

         Na základě doporučení ŠPZ zpracovává učitelka IVP, konzultuje jej se zákonnými zástupci dítěte, ředitelkou MŠ, v případě potřeby se ŠPZ nejpozději do 1 měsíce. IVP průběžně hodnotí a konzultuje jej se zákonnými zástupci dítěte, ředitelkou MŠ, v případě potřeby se ŠPZ

      V případě podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga jej metodicky vede, úzce s ním spolupracuje při plánování činností a jejich vyhodnocování, dbá na zpracování potřebné dokumentace (zápisy v třídní knize, vedení portfolia dítěte, konkretizovaný plán individuální práce k daným tématům)

           Nemůže-li učitelka ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, informuje ředitelku MŠ a škola po projednání se ŠPZ a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte poskytne, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně.   

      Shledá-li učitelka po konzultaci s ředitelkou MŠ, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití pomoci ŠPZ. Obdobně postupuje i v případě, shledá-li, že poskytované podpůrné opatření již nejsou potřebné.

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • v případě integrace dítěte se SVP zajistit personální podporu v podobě Asistenta pedagoga
 • zajistit rodičům dle potřeby konzultaci s odborníkem na dané téma, zapůjčit odbornou literaturu..

 

        3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

MŠ prostřednictvím pedagogické diagnostiky vyhledává děti mimořádně nadané a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu.

Naše MŠ disponuje množstvím her a pomůcek podporujících zvídavost a inteligenci v oblasti logicko-deduktivního myšlení, systematického myšlení, se zaměřením na fyziku, chemii, dějepis (hlavolamy, elektrotechnické stavebnice, chemická laboratoř, deskové hry, encyklopedie…)

Rozvoj a podpora mimořádných schopnosti a nadání je zajišťována:

 •  předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností - například při práci se stavebnicemi, didaktickými hrami, výtvarným materiálem, tělovýchovnými a hudebními pomůckami, které mohou vypovídat o mimořádném nadání
 • využitím vhodných pomůcek, přírodních i netradičních materiálů ….. 
 • volbou vhodných metod – pozorováním hry a chováním dítěte v kolektivu, individuálním rozhovorem, analýzou výtvorů i kreseb a informací z dětské diagnostiky….
 • individuálním přístupem například k rozvoji bohaté slovní zásoby, činnosti s encyklopediemi
 •   nabízenými dalšími specifickými činnostmi…..
 • byly pořízeny mikroskopy k posílení zájmu o přírodní vědy

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • nákup pomůcek s odborným zaměřením na přírodní vědy

 

        3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Novelou školského zákona bylo umožněno vzdělávat v MŠ děti od 2 let (povinnost od roku 2020 byla odložena), pokud to podmínky MŠ umožňují.. Toto ustanovení vyvolalo potřebu upravovat hygienické, materiální i bezpečnostní podmínky mateřských škol. Jde o dílčí odlišnosti při vzdělávání těchto dětí ve srovnání s dětmi 3 až 6 (7) letými.

V naší mateřské škole jsou přijímány děti mladší tří let pouze při nenaplnění kapacity školy nebo jako děti doplňkové. Jedná se většinou o děti, které dovrší tří let během 1. pololetí školního roku, zvládají hygienu (bez plen) a částečnou sebeobsluhu.

Děti mladší tří let jsou zařazovány do 1. třídy, společně s dětmi 3-4 letými. Režim dětí je přizpůsoben jejich potřebám, největší prostor je věnován volné hře a upevňování návyků v sebeobsluze, kdy jsou dětem k dispozici obě učitelky. Pro pobyt venku je využívána zahrada MŠ, jsou voleny krátké procházky do okolí MŠ. Všechny činnosti jsou voleny s ohledem na věk dětí, pokud pracujeme s celou skupinou (třídou), tyto děti se účastní aktivit pouze kratší dobu. Děti mají dostatek času na odpočinek.

Hračky a pomůcky pro tyto děti jsou ve spodních skříňkách a viditelně umístěné. Postupně jsou dokupovány hračky a pomůcky, které jsou vhodné pro děti od dvou let. Drobný materiál a pomůcky, které by mohly být nebezpečné, jsou umístěny tak, aby k nim tyto děti neměly přístup (vyšší police, uzavřené skříňky).

 

Naše mateřská škola, vzhledem k dosavadnímu věkovému složení přijímaných dětí, nesplňuje všechny podmínky ke vzdělávání dětí od dvou do tří let.

 • není vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
 • skříňky jsou otevřené z důvodu přímého výběru na základě očního kontaktu dětí věkové skupiny 3-6 let
 • podmínky pro zajištění průběžného odpočinku nejsou zajištěny z důvodu nedostatečného personálního a prostorového zajištění
 • nedostatek prostoru k zajištění hygieny dítěte-sprchový kout, přebalovací pult
 • nedostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí
 • šatna neposkytuje prostor na náhradní oblečení
 • nemáme dostatečné prostory na ukládání hygienických potřeb

 

Máme možnost dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • vytvořit podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami
 • specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
 • připravovat se na zařazování dvouletých dětí do mateřské školy
 • postupně vybavovat třídy vhodnými hračkami a pomůckami
 • za předpokladu personálního zajištění budeme schopni realizovat vzdělávací činnosti v menších skupinkách či individuálně podle potřeb a volby dětí.
 • zjistit možnosti získání personální podpory
 • podněcování pozitivních vztahů vedoucích k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou
 • bezpečnost-ohrožující předměty nebudou dětem zpřístupněny
 • zajistit vybavení vhodné k variabilnímu uspořádání třídy

3.11 Podmínky distančního vzdělávání

V případě dlouhodobého uzavření mateřské školy z důvodu epidemiologického či provozního, musí škola dětem poskytovat vzdělávání distanční formou. Distanční vzdělávání se poskytuje pouze dětem s povinností předškolního vzdělávání.

Učitelky zasílají dětem pracovní listy, nebo určí místo pro jejich předávání

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit či zlepšit:

 • vybavit MŠ IT technikou s výukovými programy, které lze využít i v domácím prostředí dítěte

 

           3.12 Podmínky vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Od 1.září 2021 vešla v účinnost novelizace č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy.

Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má škola zázemí).

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.

Naše škola již několikrát vzdělávala děti s odlišným mateřským jazykem, zvláště z Ukrajiny. Většinou se jednalo o děti, které měly alespoň jednoho rodiče mluvícího dostatečně česky a my mohly řešit individuální potřeby dítěte.

Komunikaci doplňujeme gesty a nápodobou činností, doprovázenou srozumitelnými slovy. V případě potřeby použijeme piktogramy a obrázky činností. Dětskou přirozeností je absorbovat množství podnětů a informací a adaptovat se na nové prostředí. Proces učení je pro ně přirozený, a tak dětem odlišná komunikace nečiní velké obtíže. Z naší MŠ děti vždy odcházely dostatečně jazykově vybaveny pro další vzdělávání.

4.Organizace vzdělávání

Mateřská škola je dvoutřídní. Celková kapacita obou tříd je 50 dětí. V 1. třídě je zapsáno 22 dětí a ve 2.třídě 28 dětí. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku, do 1.třídy ve věku 3-4,5 let a do 2. třídy ve věku 5-6 let včetně dětí s OŠD. Při rozdělování dětí do tříd zohledňujeme i přání jednotlivých rodičů (příbuzenské vazby, kamarádi..)

Přijímací řízení probíhá v období od 2. do 16. května, přednostně pro děti ze spádových obcí, podle kritérií vydaných v souladu s aktuální legislativou. Kritéria s informacemi k příjímacímu řízení jsou zveřejněna na veřejně přístupných místech-na webu MŠ a Městyse Liteň, nástěnkách MŠ, na Úřední desce Městyse, u místní samoobsluhy, na Úředních deskách přilehlých obcí. Za včasné zveřejnění informací o přijímacím řízení je odpovědná ředitelka školy. Rozhodnutí přijímacího řízení je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na webových stránkách školy a na Úřední desce Městyse Liteň. Předpokládaný termín zveřejnění je do 30 ti dnů, po ukončení zápisu. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Při zápisu do naší MŠ upřednostňujeme přítomnost zákonného zástupce i s dítětem. Dítě má možnost se seznámit s prostředím školy, pohrát si s hračkami a odnese si malý dárek.

Rodiče mají možnost v naší MŠ zapsat své děti k Individuálnímu vzdělávání (dále IV) podle     § 34b, Školského zákona. Rodič vyplní Oznámení o IV, ředitelka vydá Rozhodnutí dle Správního řádu a předá rodiči informace o dalším postupu vzdělávání, spolu s termíny Ověřování úrovně očekávaných výstupů.

Provozní doba mateřské školy je od 6,30-16,30 hodin. Děti rodiče přivádí zpravidla do 8,00 hodin, pokud rodič potřebuje přivézt své dítě později, je potřeba předem nahlásit dítěti stravu. Pro děti s povinnou předškolní docházkou je povinná doba vzdělávání od 8,00 do 12,00 hodin. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce, potom teprve opustí mateřskou školu. Vyzvedávají-li rodiče dítě po obědě, tak nejpozději do 12.45 hodin, aby nebyl narušován odpočinek dětí.

Omlouvání dětí je možné telefonicky, SMS zprávou nebo na e-mail info.ms-liten@seznam.cz (e-mailem v případě dlouhodobé nepřítomnosti u povinné předškolní docházky), a to do 8,00 hodin. Rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním se zapíší do omluvného sešitu v šatně 2.třídy.

Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální potřeby. Dětem je zajištěno potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí (včetně WC).

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly.

Odpočinek dětí vychází z potřeby dětí. Děti ve věku 3-5 let pravidelně odpočívají na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností.

Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu. Tematicky navazují na integrované bloky a tak doplňují a rozšiřují vzdělávací nabídku.

 

Využívány jsou všechny prostory třídy a pravidelně je zařazován ranní komunikativní kruh. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, děti mají možnost pracovat svým tempem. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, ale mají možnost se účastnit řízených činností dle své volby. Podporovány jsou skupinové řízené činnosti. Denně jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity. Plánování vychází z potřeb dětí a zájmů dětí, takže vyhovuje jejich individuálním potřebám.

Děti nejsou zbytečně organizovány a třídy nejsou přeplňovány nad stanovený počet.  Spojování dětí pouze ve výjimečném případě. Děti jsou dostatečně dlouho venku. Organizace pobytu venku je přiměřená potřebám a zájmům dítěte.  Další aktivity jsou organizovány ve vhodné době nenarušující vzdělávací program.

Děti jsou spoluúčastníky tvorby pravidel chování. Denně je zařazováno hodnocení činností učitelkou i dětmi.

 

Režim dne v mateřské škole

6:30- 8:45

- hry, zájmové činnosti dětí, experimentování, pokusy

- IP uč. s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami

- ranní cvičení, HPH, PH s náměty, s pravidly

- společný kruh

- výtvarné, pracovní činnosti, grafomotorika

- logopedické chvilky

- hygiena

8:45- 9:10

- svačina

9:10- 10:00

- řízené tematické činnosti

- záměrné a spontánní aktivity

- praktické činnosti

10:00- 12:00

- pobyt venku 

- hry na zahradě, soutěže

- dopravní výchova, jízdy na kolech, koloběžkách, tříkolkách

- první poznatky z dopravní výchovy

- pohybová aktivita-průlezky, houpačky, kolotoče

- pozorování a objevování-změny v přírodě

- vycházky do okolí, exkurze

12:00- 12:30

- hygiena, oběd

12:30- 12:45  

- hygiena, příprava na odpočinek

12:45- 13:15

- poslech pohádky

13:15- 14:30  

- relaxace

- spánek dle volby

- klidné činnosti u stolečků

- prohlížení knih

- IP s učitelkou

- grafomotorika

 - kroužky a doprovodné programy – předškoláci

14:30- 14:45

- hygiena, pomoc při úklidu lůžkovin

14:45- 15:00

- svačina

 15:00- 16:30 

- individuální hry, IP uč, práce s dětmi

- námětové a didaktické hry, volná řízená činnost

- pohybová aktivita, HPH

- pobyt na školní zahradě- dle počasí

- průběžně rozchod dětí domů

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj dítěte s kladným vztahem k přírodě a zdravý životní styl.

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Nenásilnou formou vedeme děti k lásce k přírodě, seznamují se s tím, jak ji chránit a jak ji pomáhat. Vzhledem k podmínkám naší MŠ je téma příroda ideální pro celoroční práci s dětmi. Pobyt v přírodě, sportovní a pohybové aktivity, zdravá výživa má pomoci dětem vytvářet zdravé životní návyky a postoje, které ovlivní jejich fyzickou a psychickou kondici. Děti tak získají poznatky o tom, co tělu škodí a prospívá.

Vzdělávací činnost je založená na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat a experimentovat, probouzí v dítěti zájem a chuť se dívat kolem sebe. Pedagogické metody: komunitní kruh, diskusní kruh, tvořivá dramatika, prožitkové učení, využití situací, řízené skupinové činnosti. Preferujeme tyto činnosti dětí: volné hry, psychomotorická cvičení, výlety, exkurze, kooperativní a námětové činnosti, práce s encyklopediemi, ruční práce s přírodním i odpadovým materiálem. Podíl aktivit řízených učitelkou by neměl převyšovat spontánní aktivity dětí.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané, se metody, formy a obsah vzdělávání upraví, tak aby vyhovoval jejich aktuálním možnostem. Učitelky si na základě pozorování dítěte, zprávy z PPP nebo SPC, konzultací s odborníky a rodiči dítěte, udělají představu o vzdělávacích možnostech dítěte a vypracují IVP=upraví obsah ŠVP tak, aby dítě se SVP zvládlo přiměřeně stejné činnosti, jako ostatní děti.  Cílem je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

 

6. Vzdělávací obsah

 Školní vzdělávací program je vytvořen na dobu jednoho roku. V rámci daného integrovaného bloku budeme dětem vytvářet příležitosti, využívat situace, navozovat události a připravovat takovou vzdělávací nabídku, která se k příslušným hlediskům vztahuje.  Z jednotlivých integrovaných bloků s přidělenými kompetencemi bude třída čerpat náměty, náplň i cíle pro tematické části realizované na třídě. Teprve v nich dojde k námětovému zpřesnění a ke konkretizaci obsahu, neboť budou reagovat na skutečné situace a potřeby dětí.

 Školní vzdělávací program je rozčleněn do 9 integrovaných bloků – tematických celků, které navzájem prolínají a navazují na obsahové bloky RVP PV a příslušné kompetence.  

Integrované bloky: 

1) Vzpomínky na prázdniny

2) Úrodný podzim

3) Kouzlo podzimu

4) Kouzlo Vánoc

5) Když zima čaruje

6) Až budeme velcí

7) Březen, za kamna vlezem

8) Jaro už je tu

9) Naše Země

 

Tyto celky odpovídají požadavkům RVP PV pro konkrétní oblasti: 

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 

a navzájem prolínají. 

Školka

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie