MŠ Liteň
Mateřská školaLiteň

Historie MŠ

Mateřská škola v Litni byla zřízena v roce 1946 a byla umístěna v jedné třídě místní obecné a měšťanské školy. Kvůli uvolnění učebny bylo třeba mateřskou školu následující rok přestěhovat, na krátký čas byla tedy na faře. Poté jí byly přiděleny místnosti v přízemí zámku, které svou prostorností a zařízením, současně s blízkostí parku, byly téměř ideální pro pobyt dětí. V roce 1951 byl dosavadní polodenní provoz školy změněn na celodenní a poprvé byla MŠ otevřena i o prázdninách. Mateřská škola byla osamostatněna 1. 9. 1964 a její ředitelkou byla jmenována Jiřina Marhoulová.

Ke konci padesátých let se začalo uvažovat o stavbě nové budovy pro MŠ svépomocí občanů v tzv. „akci Z“, ve které materiál a nejnutnější dodavatelské práce byly financovány pomocí státních prostředků, ovšem většina řemeslných prací a všechny práce pomocné museli místní občané vykonávat zdarma. Kvůli zdlouhavému výběru pozemku pro stavbu MŠ byla stavba započata až na podzim roku 1961. Slavnostní otevření budovy se konalo 23. října 1967. Do prvního školního roku v nové škole nastoupilo 28 dětí z Litně a okolí. V následujícím školním roce byly otevřeny už i jesle, před provizorním vchodem byla zřízena terasa a na zahradě byly vysázeny ovocné stromky. Během celého roku 1969 se v MŠ vařily obědy i pro místní ZDŠ. Ve stejném roce byl zřízen betonový chodník a na zahradu umístěn kovový kolotoč, houpačky a dřevěná průlezka.

Ve školním roce 1978/79 se MŠ rozšířila o další třídu, proto byla jeslová třída umístěna do bytovky u nádraží. Tam fungovala až do roku 1991, kdy byla z kapacitních důvodů zrušena.

V létě roku 1994 bylo na zahradu pořízeno nové vybavení pro děti.

Ke dni 1. 1. 1995 vstoupila MŠ do právní subjektivity, zřizovatelem je OÚ v Litni.

Během jarních prázdnin v roce 1996 se v MŠ vyměnila část dřevěných oken za nová, plastová. Samy zaměstnankyně se podílely na úklidu, protože bylo třeba připravit Velikonoční výstavu pořádanou naší MŠ pro rodiče i pro veřejnost. Pokračování ve výměně oken a dveří pokračovalo v dalších školních rocích.

Od školního roku 1995/96 jezdí děti s doprovodem na týdenní dětský tábor pořádaný ODDM v Hořovicích (později IZV Hořovice a Domeček Hořovice). Místem konání je tábor na Zbirožském potoce a děti i učitelky na něj vždy rády vzpomínají.

Na podzim roku 1996 byla odstraněna příčka mezi 2. třídou a hernou a ve školce tak vznikla velká, prostorná třída. Na konci následujícího školního roku byla odstraněna zděná příčka mezi šatnou a 1. třídou a proto došlo ke zvětšení i této třídy. Nová šatna byla vybudována z bývalé kočárkárny.

Ve školním roce 1998/99 pořádala MŠ ve spolupráci s cestovní kanceláří týdenní pobyt u moře v Itálii. Tato akce měla velký úspěch a opakovala se i v dalších 2 letech.

Ve školním roce 1999/2000 prošla změnami školní kuchyně a v létě následovala výměna kotle za plynový. O rok později byly do 1. i 2. třídy umístěny nové dětské WC a do oken se pořídily žaluzie.

V roce 2002 byly na zahradu pořízeny další nové průlezky, dřevěné domečky a skluzavka.

Po velkých povodních v létě 2002 poskytla MŠ své prostory a přijala několik dětí z MŠ v Karlštejně, která byla zcela zatopena a musela projít kompletní rekonstrukcí.

Během prudkých, přívalových dešťů nastávaly v MŠ problémy s odpady. Příčinou byla i rovná střecha a způsob svedení dešťové vody. Řešením měla být nová, sedlová střecha, která se postavila během letních prázdnin v roce 2006. O rok později měla probíhat vestavba nových prostor, aby mohla být navýšena kapacita školky. K tomu bohužel nedošlo, protože rok stará střecha spadla. Do týdne přišel prudký déšť a do velké třídy napršelo. Z toho důvodu začal nový školní rok nejdříve pro děti zaměstnaných rodičů. Náhradní prostory poskytlo učiliště v Litni. Školní rok pro všechny děti začal až 1. října 2007.

Další velkou úpravou prošla budova v létě 2008, kdy konečně došlo k budování a zařizování prostor pod novou střechou. Zřízena byla velká ložnice, umývárna s WC a sprchovým koutem, ředitelna… Díky této vestavbě mohla být kapacita navýšena na 50 dětí.

Školka

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie