MŠ Liteň
Mateřská školaLiteň

Přijímací řízení

Textový editor

 

             

ZÁPIS  DO  MŠ  V LITNI PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PROBĚHNE 7.5.2024 V ŘEDITELNĚ MŠ

 

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS BUDE SPUŠTĚN OD 1.4.2024-30.4.2024 (viz. níže)

 

Od roku 2022 máme pro rodiče novinku v podobě ON-LINE PŘEDZÁPISU DO MŠ.

Mnozí z Vás, z různých důvodů, již řeší zápis do MŠ s předstihem. Od konce března se budete moci zapsat  a vyplnit všechny potřebné údaje s předstihem, které se automaticky zapíší do systému MŠ. Stačí jen rozkliknout odkaz, zaregistrovat se, vyplnit všechny osobní údaje a odeslat dle návodu. Systém Vám automaticky vygeneruje vyplněný tiskopis, který si následně vytisknete, necháte před zápisem potvrdit u lékaře a podepíšete. Automatický systém Vám zašle SMS s připomenutím, že máte doklady potřebné k zápisu odevzdat do MŠ. Pak už jen stačí si vybrat ze dvou možností, zda se dostavíte v den zápisu osobně, nebo zašlete níže popsaným postupem do MŠ.

 

VÝHODY PŘEDZÁPISU:

 •  MŠ o Vás bude vědět s předstihem, pokud řešíte stěhování, dovolenou, nemoc...
 • Na zápis nezapomenete, protože dostanete upozornění.
 • Stihnete si připravit vše potřebné, pak už stačí jen dát do obálky a v daném termínu doručit do MŠ osobně ( či v zastoupení jinou osobou) nebo poštou

Podle § 37 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně.

 1.  poštou na adresu MŠ Liteň, V Zámeckém parku 178, 267 27 Liteň 
 2. do datové schránky školy huxqxaq
 3.  e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na ms.liten-zápis2020@seznam.cz

 Rodiče (zákonní zástupci) zašlou:

•    rodný list dítěte (kopii)

•    vyplněnou a podepsanou přihlášku s potvrzením od lékaře                                                                                (ke stažení na webu školy, tištěnou na obci, nebo vyplněnou přes ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPI))

•    doklad o trvalém bydlišti dítěte (kopii platného OP zástupce, možnost i OP dítěte)

Upozornění pro rodiče:

podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve
znění zákona č. 178/2016 Sb., které stanoví:
"Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.".
To znamená, že děti, které dovršily před 1.9.2023 věku 5 ti let, mají předškolní vzdělávání povinné!
                                                                                                                                

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LITNI     

 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.

Ta jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby musí být doloženy lékařem a školským poradenským zařízením.

Kritéria:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Litni, Leči, Bělči, Vlencích. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.                                                                                                
 2. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, ze smluvních nespádových obcí (Měňany). Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky                                                                                                                     
 3. Dítě s místem trvalého pobytu v Litni, Leči, Bělči, Vlencích, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.                                                                                                    
 4. Dítě s místem trvalého pobytu v Litni, Leči, Bělči, Vlencích, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.                                                                                            
 5. Ostatní děti z nespádové oblasti ve věku 4-3 let v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.                                                                                                                    
 6. Dítě s místem trvalého pobytu v Litni, Leči, Bělči, Vlencích, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12. daného roku), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

                                               

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ (71.27 kB)

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (13.18 kB)

Školka

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie