MŠ Liteň
Mateřská školaLiteň

Přijímací řízení

Textový editor

 

             

ZÁPIS  DO  MŠ  V LITNI PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

BUDE PROBÍHAT  DVĚMA MOŽNÝMI ZPŮSOBY:

a) osobně 4.5.2022

b) bez osobní přítomnosti v termínu od 2.5.2022 do 16.5.2022 (viz pokyny níže)

 

 

Letos máme pro rodiče novinku v podobě ON-LINE PŘEDZÁPISU DO MŠ.

Mnozí z Vás, z různých důvodů, již řeší zápis do MŠ s předstihem. Od konce března se budete moci zapsat  a vyplnit všechny potřebné údaje s předstihem, které se automaticky zapíší do systému MŠ. Stačí jen rozkliknout odkaz, zaregistrovat se, vyplnit všechny osobní údaje a odeslat dle návodu. Systém Vám automaticky vygeneruje vyplněný tiskopis, který si následně vytisknete, necháte před zápisem potvrdit u lékaře a podepíšete. Automatický systém Vám zašle SMS s připomenutím, že máte doklady potřebné k zápisu odevzdat do MŠ. Pak už jen stačí si vybrat ze dvou možností, zda se dostavíte 4.5. osobně, nebo zašlete níže popsaným postupem do MŠ.

 

VÝHODY PŘEDZÁPISU:

  •  MŠ o Vás bude vědět s předstihem, pokud řešíte stěhování, dovolenou, nemoc...
  • Na zápis nezapomenete, protože dostanete upozornění.
  • Stihnete si připravit vše potřebné, pak už stačí jen dát do obálky a v daném termínu doručit do MŠ osobně ( či v zastoupení jinou osobou) nebo poštou

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně.

  1.  poštou na adresu MŠ Liteň, V Zámeckém parku 178, 267 27 Liteň 
  2. do datové schránky školy huxqxaq
  3.  e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na ms.liten-zápis2020@seznam.cz

 Rodiče (zákonní zástupci) zašlou:

•                   rodný list dítěte (kopii)

•                   vyplněnou a podepsanou přihlášku s potvrzením od lékaře                                                                                (ke stažení na webu školy nebo tištěnou na obci)

•                   doklad o trvalém bydlišti dítěte (kopii platného OP zástupce, možnost i OP dítěte)

Upozornění pro rodiče:

podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve
znění zákona č. 178/2016 Sb., které stanoví:
"Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.".
To znamená, že děti, které dovršily před 1.9.2022 věku 5 ti let, mají předškolní vzdělávání povinné!
 

 

                                                                                                                                         Aneta Pertlová

                                                                                                                                         Ředitelka školy

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ (71.27 kB)

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (13.18 kB)